สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12985' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3660,22054,4956,5234,7059,10045,7437,14548,6609,22161,13039,12905,20477,4849,7152,3370,21265,19757 Array ( [0] => 3660 [1] => 22054 [2] => 4956 [3] => 5234 [4] => 7059 [5] => 10045 [6] => 7437 [7] => 14548 [8] => 6609 [9] => 22161 [10] => 13039 [11] => 12905 [12] => 20477 [13] => 4849 [14] => 7152 [15] => 3370 [16] => 21265 [17] => 19757 )