สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12985' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20310,7328,23713,2848,21964,19089,4216,21329,22382,19332,15790,21246,6728,23933,18135,2607,5905,3161 Array ( [0] => 20310 [1] => 7328 [2] => 23713 [3] => 2848 [4] => 21964 [5] => 19089 [6] => 4216 [7] => 21329 [8] => 22382 [9] => 19332 [10] => 15790 [11] => 21246 [12] => 6728 [13] => 23933 [14] => 18135 [15] => 2607 [16] => 5905 [17] => 3161 )