สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12985' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19092,7743,6270,22802,22281,13775,10636,10679,2021,17415,19090,6317,21926,9258,19503,22470,5688,20836 Array ( [0] => 19092 [1] => 7743 [2] => 6270 [3] => 22802 [4] => 22281 [5] => 13775 [6] => 10636 [7] => 10679 [8] => 2021 [9] => 17415 [10] => 19090 [11] => 6317 [12] => 21926 [13] => 9258 [14] => 19503 [15] => 22470 [16] => 5688 [17] => 20836 )