สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12984' and ( pcharacter='249' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23072,12983,23326,11378,18776,21903,18777,19614,23917,11830,23077,18778,23078,23074,15320,23073,12987,23916 Array ( [0] => 23072 [1] => 12983 [2] => 23326 [3] => 11378 [4] => 18776 [5] => 21903 [6] => 18777 [7] => 19614 [8] => 23917 [9] => 11830 [10] => 23077 [11] => 18778 [12] => 23078 [13] => 23074 [14] => 15320 [15] => 23073 [16] => 12987 [17] => 23916 )