สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12984' and ( pcharacter='249' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12293,23915,19027,23916,19613,11830,23326,23078,11379,12983,20300,23072,12987,23914,19614,18777,20299,11832 Array ( [0] => 12293 [1] => 23915 [2] => 19027 [3] => 23916 [4] => 19613 [5] => 11830 [6] => 23326 [7] => 23078 [8] => 11379 [9] => 12983 [10] => 20300 [11] => 23072 [12] => 12987 [13] => 23914 [14] => 19614 [15] => 18777 [16] => 20299 [17] => 11832 )