สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12984' and ( pcharacter='249' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12293,11379,23914,18778,18179,23326,15320,23917,19614,12983,11830,23916,23073,12987,21903,23076,23915,11378 Array ( [0] => 12293 [1] => 11379 [2] => 23914 [3] => 18778 [4] => 18179 [5] => 23326 [6] => 15320 [7] => 23917 [8] => 19614 [9] => 12983 [10] => 11830 [11] => 23916 [12] => 23073 [13] => 12987 [14] => 21903 [15] => 23076 [16] => 23915 [17] => 11378 )