สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12984' and ( pcharacter='249' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20299,12293,11832,12983,20300,23072,12987,18776,11378,21903,19027,15320,11830,23073,23077,18777,18179,11831 Array ( [0] => 20299 [1] => 12293 [2] => 11832 [3] => 12983 [4] => 20300 [5] => 23072 [6] => 12987 [7] => 18776 [8] => 11378 [9] => 21903 [10] => 19027 [11] => 15320 [12] => 11830 [13] => 23073 [14] => 23077 [15] => 18777 [16] => 18179 [17] => 11831 )