สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12983' and ( pcharacter='249' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11379,19613,18778,11832,11378,19027,20299,12984,11380,18179,19614,12293,11830,18777,18776,15320,12987,20300 Array ( [0] => 11379 [1] => 19613 [2] => 18778 [3] => 11832 [4] => 11378 [5] => 19027 [6] => 20299 [7] => 12984 [8] => 11380 [9] => 18179 [10] => 19614 [11] => 12293 [12] => 11830 [13] => 18777 [14] => 18776 [15] => 15320 [16] => 12987 [17] => 20300 )