สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12983' and ( pcharacter='249' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23072,11379,18778,12293,20300,23076,23077,18776,11831,11380,23326,23078,23074,18179,23915,11830,19614,21903 Array ( [0] => 23072 [1] => 11379 [2] => 18778 [3] => 12293 [4] => 20300 [5] => 23076 [6] => 23077 [7] => 18776 [8] => 11831 [9] => 11380 [10] => 23326 [11] => 23078 [12] => 23074 [13] => 18179 [14] => 23915 [15] => 11830 [16] => 19614 [17] => 21903 )