สินค้าหมด

500 BAHT
600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12982' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6867,13180,19025,1492,12970,3169,8569,10635,9479,12460,5920,6598,10824,22277,1547,9233,3646,21710 Array ( [0] => 6867 [1] => 13180 [2] => 19025 [3] => 1492 [4] => 12970 [5] => 3169 [6] => 8569 [7] => 10635 [8] => 9479 [9] => 12460 [10] => 5920 [11] => 6598 [12] => 10824 [13] => 22277 [14] => 1547 [15] => 9233 [16] => 3646 [17] => 21710 )