สินค้าหมด

500 BAHT
600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12982' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3992,23552,24576,6608,9972,6269,8896,23934,17233,21674,6136,24511,24665,21880,21604,5222,24833,7335 Array ( [0] => 3992 [1] => 23552 [2] => 24576 [3] => 6608 [4] => 9972 [5] => 6269 [6] => 8896 [7] => 23934 [8] => 17233 [9] => 21674 [10] => 6136 [11] => 24511 [12] => 24665 [13] => 21880 [14] => 21604 [15] => 5222 [16] => 24833 [17] => 7335 )