สินค้าหมด

500 BAHT
600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12982' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13178,4182,22162,10042,10444,24190,22115,21240,21201,13741,9973,19612,6516,12458,5684,22215,21621,10780 Array ( [0] => 13178 [1] => 4182 [2] => 22162 [3] => 10042 [4] => 10444 [5] => 24190 [6] => 22115 [7] => 21240 [8] => 21201 [9] => 13741 [10] => 9973 [11] => 19612 [12] => 6516 [13] => 12458 [14] => 5684 [15] => 22215 [16] => 21621 [17] => 10780 )