สินค้าหมด

300 BAHT
400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12981' and ( pcharacter='481' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18103,18101,18117,18099,12980,18100,18104,9328,18105,18098,18102,12885,9327,13684 Array ( [0] => 18103 [1] => 18101 [2] => 18117 [3] => 18099 [4] => 12980 [5] => 18100 [6] => 18104 [7] => 9328 [8] => 18105 [9] => 18098 [10] => 18102 [11] => 12885 [12] => 9327 [13] => 13684 )