สินค้าหมด

300 BAHT
400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12981' and ( pcharacter='481' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18105,9327,18098,18101,18100,18117,18103,18102,18099,12980,12885,9328,18104,13684 Array ( [0] => 18105 [1] => 9327 [2] => 18098 [3] => 18101 [4] => 18100 [5] => 18117 [6] => 18103 [7] => 18102 [8] => 18099 [9] => 12980 [10] => 12885 [11] => 9328 [12] => 18104 [13] => 13684 )