สินค้าหมด

300 BAHT
400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12981' and ( pcharacter='481' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18098,18103,13684,12885,18104,12980,18102,18105,18117,18101,18099,18100 Array ( [0] => 18098 [1] => 18103 [2] => 13684 [3] => 12885 [4] => 18104 [5] => 12980 [6] => 18102 [7] => 18105 [8] => 18117 [9] => 18101 [10] => 18099 [11] => 18100 )