สินค้าหมด

300 BAHT
400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12980' and ( pcharacter='481' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18101,18099,18104,18105,18102,12885,13684,12981,18100,18103,18098,18117 Array ( [0] => 18101 [1] => 18099 [2] => 18104 [3] => 18105 [4] => 18102 [5] => 12885 [6] => 13684 [7] => 12981 [8] => 18100 [9] => 18103 [10] => 18098 [11] => 18117 )