สินค้าหมด

300 BAHT
400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12980' and ( pcharacter='481' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18099,18101,13684,18104,18103,18105,18098,12981,18117,12885,18100,18102 Array ( [0] => 18099 [1] => 18101 [2] => 13684 [3] => 18104 [4] => 18103 [5] => 18105 [6] => 18098 [7] => 12981 [8] => 18117 [9] => 12885 [10] => 18100 [11] => 18102 )