สินค้าหมด

300 BAHT
400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12980' and ( pcharacter='481' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18117,18103,18104,18098,9328,18102,12885,12981,18099,9327,18100,18101,18105,13684 Array ( [0] => 18117 [1] => 18103 [2] => 18104 [3] => 18098 [4] => 9328 [5] => 18102 [6] => 12885 [7] => 12981 [8] => 18099 [9] => 9327 [10] => 18100 [11] => 18101 [12] => 18105 [13] => 13684 )