สินค้าหมด

300 BAHT
400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12980' and ( pcharacter='481' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18100,9328,12885,18104,18105,13684,18101,18102,18103,12981,18099,18098,18117,9327 Array ( [0] => 18100 [1] => 9328 [2] => 12885 [3] => 18104 [4] => 18105 [5] => 13684 [6] => 18101 [7] => 18102 [8] => 18103 [9] => 12981 [10] => 18099 [11] => 18098 [12] => 18117 [13] => 9327 )