สินค้าหมด

300 BAHT
400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12980' and ( pcharacter='481' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18100,18105,18102,18117,18098,12885,18103,9328,18104,12981,18099,18101,9327,13684 Array ( [0] => 18100 [1] => 18105 [2] => 18102 [3] => 18117 [4] => 18098 [5] => 12885 [6] => 18103 [7] => 9328 [8] => 18104 [9] => 12981 [10] => 18099 [11] => 18101 [12] => 9327 [13] => 13684 )