สินค้าหมด

300 BAHT
400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12979' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8255,1482,20950,6626,22527,22774,23645,5637,21112,23636,9305,24842,16133,24575,24232,10548,4540,21923 Array ( [0] => 8255 [1] => 1482 [2] => 20950 [3] => 6626 [4] => 22527 [5] => 22774 [6] => 23645 [7] => 5637 [8] => 21112 [9] => 23636 [10] => 9305 [11] => 24842 [12] => 16133 [13] => 24575 [14] => 24232 [15] => 10548 [16] => 4540 [17] => 21923 )