สินค้าหมด

300 BAHT
400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12979' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22117,13182,3642,20063,4831,6442,3423,13237,16183,10228,21714,18124,9373,3385,16533,3036,22066,8836 Array ( [0] => 22117 [1] => 13182 [2] => 3642 [3] => 20063 [4] => 4831 [5] => 6442 [6] => 3423 [7] => 13237 [8] => 16183 [9] => 10228 [10] => 21714 [11] => 18124 [12] => 9373 [13] => 3385 [14] => 16533 [15] => 3036 [16] => 22066 [17] => 8836 )