สินค้าหมด

300 BAHT
400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12979' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23487,21709,13173,10475,20915,7439,6134,22984,22911,20932,11215,506,14677,2689,3199,23294,22460,22916 Array ( [0] => 23487 [1] => 21709 [2] => 13173 [3] => 10475 [4] => 20915 [5] => 7439 [6] => 6134 [7] => 22984 [8] => 22911 [9] => 20932 [10] => 11215 [11] => 506 [12] => 14677 [13] => 2689 [14] => 3199 [15] => 23294 [16] => 22460 [17] => 22916 )