สินค้าหมด

300 BAHT
400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12979' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1488,2702,21183,19470,21740,2822,2735,5635,3149,7328,15834,7818,6651,22275,6647,2966,15387,2032 Array ( [0] => 1488 [1] => 2702 [2] => 21183 [3] => 19470 [4] => 21740 [5] => 2822 [6] => 2735 [7] => 5635 [8] => 3149 [9] => 7328 [10] => 15834 [11] => 7818 [12] => 6651 [13] => 22275 [14] => 6647 [15] => 2966 [16] => 15387 [17] => 2032 )