สินค้าหมด

300 BAHT
400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12978' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3441,19705,6504,4743,18197,22118,5330,7342,9783,9241,9927,1292,21610,22193,22288,19048,10726,15767 Array ( [0] => 3441 [1] => 19705 [2] => 6504 [3] => 4743 [4] => 18197 [5] => 22118 [6] => 5330 [7] => 7342 [8] => 9783 [9] => 9241 [10] => 9927 [11] => 1292 [12] => 21610 [13] => 22193 [14] => 22288 [15] => 19048 [16] => 10726 [17] => 15767 )