สินค้าหมด

300 BAHT
400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12978' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1474,1522,21668,22213,24576,21701,9480,24276,2852,10450,9933,19670,18603,3032,21742,8029,3200,16227 Array ( [0] => 1474 [1] => 1522 [2] => 21668 [3] => 22213 [4] => 24576 [5] => 21701 [6] => 9480 [7] => 24276 [8] => 2852 [9] => 10450 [10] => 9933 [11] => 19670 [12] => 18603 [13] => 3032 [14] => 21742 [15] => 8029 [16] => 3200 [17] => 16227 )