สินค้าหมด

300 BAHT
400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12978' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12483,10269,6199,22055,18658,22284,14460,8262,15889,18172,3043,14641,21610,22586,10848,3825,20126,18466 Array ( [0] => 12483 [1] => 10269 [2] => 6199 [3] => 22055 [4] => 18658 [5] => 22284 [6] => 14460 [7] => 8262 [8] => 15889 [9] => 18172 [10] => 3043 [11] => 14641 [12] => 21610 [13] => 22586 [14] => 10848 [15] => 3825 [16] => 20126 [17] => 18466 )