สินค้าหมด

300 BAHT
400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12977' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12490,22942,22241,23087,23365,5168,21706,4184,5051,15163,3303,22291,8406,16417,9142,20298,19081,507 Array ( [0] => 12490 [1] => 22942 [2] => 22241 [3] => 23087 [4] => 23365 [5] => 5168 [6] => 21706 [7] => 4184 [8] => 5051 [9] => 15163 [10] => 3303 [11] => 22291 [12] => 8406 [13] => 16417 [14] => 9142 [15] => 20298 [16] => 19081 [17] => 507 )