สินค้าหมด

300 BAHT
400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12977' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23300,6653,9626,5705,16128,12465,23636,4732,6506,23396,3321,3345,7333,3434,5250,4702,22270,9123 Array ( [0] => 23300 [1] => 6653 [2] => 9626 [3] => 5705 [4] => 16128 [5] => 12465 [6] => 23636 [7] => 4732 [8] => 6506 [9] => 23396 [10] => 3321 [11] => 3345 [12] => 7333 [13] => 3434 [14] => 5250 [15] => 4702 [16] => 22270 [17] => 9123 )