สินค้าหมด

300 BAHT
400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12977' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6631,3892,19668,18963,5645,23013,4843,10854,24330,5222,22586,2677,18914,21666,9479,20987,7333,20259 Array ( [0] => 6631 [1] => 3892 [2] => 19668 [3] => 18963 [4] => 5645 [5] => 23013 [6] => 4843 [7] => 10854 [8] => 24330 [9] => 5222 [10] => 22586 [11] => 2677 [12] => 18914 [13] => 21666 [14] => 9479 [15] => 20987 [16] => 7333 [17] => 20259 )