สินค้าหมด

300 BAHT
400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12977' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22123,13820,11173,9225,3358,9380,19684,3622,9141,7346,20792,5903,7454,8390,18074,5464,22542,1511 Array ( [0] => 22123 [1] => 13820 [2] => 11173 [3] => 9225 [4] => 3358 [5] => 9380 [6] => 19684 [7] => 3622 [8] => 9141 [9] => 7346 [10] => 20792 [11] => 5903 [12] => 7454 [13] => 8390 [14] => 18074 [15] => 5464 [16] => 22542 [17] => 1511 )