สินค้าเหลือน้อย

850 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12975' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10779,8980,23497,6661,9975,8245,9157,12463,5905,8399,2730,20987,10856,21922,6870,21659,3670,22562 Array ( [0] => 10779 [1] => 8980 [2] => 23497 [3] => 6661 [4] => 9975 [5] => 8245 [6] => 9157 [7] => 12463 [8] => 5905 [9] => 8399 [10] => 2730 [11] => 20987 [12] => 10856 [13] => 21922 [14] => 6870 [15] => 21659 [16] => 3670 [17] => 22562 )