สินค้าเหลือน้อย

850 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12975' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6227,22116,3199,7338,10159,7332,6271,1402,6118,6414,488,9184,12469,22784,22890,10826,2696,13787 Array ( [0] => 6227 [1] => 22116 [2] => 3199 [3] => 7338 [4] => 10159 [5] => 7332 [6] => 6271 [7] => 1402 [8] => 6118 [9] => 6414 [10] => 488 [11] => 9184 [12] => 12469 [13] => 22784 [14] => 22890 [15] => 10826 [16] => 2696 [17] => 13787 )