สินค้าเหลือน้อย

850 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12974' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12467,20911,11199,20955,22076,6490,2028,11972,22146,8263,2021,16118,9933,6650,18509,15964,9968,4004 Array ( [0] => 12467 [1] => 20911 [2] => 11199 [3] => 20955 [4] => 22076 [5] => 6490 [6] => 2028 [7] => 11972 [8] => 22146 [9] => 8263 [10] => 2021 [11] => 16118 [12] => 9933 [13] => 6650 [14] => 18509 [15] => 15964 [16] => 9968 [17] => 4004 )