สินค้าเหลือน้อย

850 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12974' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10776,2858,22063,2032,6490,2705,10740,24908,17416,3435,5719,5349,22892,9967,15831,261,24790,6440 Array ( [0] => 10776 [1] => 2858 [2] => 22063 [3] => 2032 [4] => 6490 [5] => 2705 [6] => 10740 [7] => 24908 [8] => 17416 [9] => 3435 [10] => 5719 [11] => 5349 [12] => 22892 [13] => 9967 [14] => 15831 [15] => 261 [16] => 24790 [17] => 6440 )