สินค้าเหลือน้อย

850 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12974' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17234,20298,1412,22194,3147,14160,8363,4489,8969,14309,14110,12491,2087,14011,14457,22165,15542,702 Array ( [0] => 17234 [1] => 20298 [2] => 1412 [3] => 22194 [4] => 3147 [5] => 14160 [6] => 8363 [7] => 4489 [8] => 8969 [9] => 14309 [10] => 14110 [11] => 12491 [12] => 2087 [13] => 14011 [14] => 14457 [15] => 22165 [16] => 15542 [17] => 702 )