สินค้าเหลือน้อย

1,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12973' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19054,1452,21918,12460,10854,22277,21334,19670,3911,23851,19757,6500,10671,6278,5630,22129,9233,5228 Array ( [0] => 19054 [1] => 1452 [2] => 21918 [3] => 12460 [4] => 10854 [5] => 22277 [6] => 21334 [7] => 19670 [8] => 3911 [9] => 23851 [10] => 19757 [11] => 6500 [12] => 10671 [13] => 6278 [14] => 5630 [15] => 22129 [16] => 9233 [17] => 5228 )