สินค้าเหลือน้อย

1,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12973' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1479,8259,16722,6259,5481,5624,3359,2709,16617,23626,3032,21925,21619,6653,1591,9974,24315,14119 Array ( [0] => 1479 [1] => 8259 [2] => 16722 [3] => 6259 [4] => 5481 [5] => 5624 [6] => 3359 [7] => 2709 [8] => 16617 [9] => 23626 [10] => 3032 [11] => 21925 [12] => 21619 [13] => 6653 [14] => 1591 [15] => 9974 [16] => 24315 [17] => 14119 )