สินค้าเหลือน้อย

1,500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12972' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22876,2608,2389,24575,5257,22101,15961,14137,23633,6274,4849,21914,2676,9177,10996,12459,1581,9376 Array ( [0] => 22876 [1] => 2608 [2] => 2389 [3] => 24575 [4] => 5257 [5] => 22101 [6] => 15961 [7] => 14137 [8] => 23633 [9] => 6274 [10] => 4849 [11] => 21914 [12] => 2676 [13] => 9177 [14] => 10996 [15] => 12459 [16] => 1581 [17] => 9376 )