สินค้าเหลือน้อย

1,500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12972' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21967,22282,6728,21963,21165,2145,2246,24321,6118,4232,19700,16103,4267,10084,21597,24639,21976,23950 Array ( [0] => 21967 [1] => 22282 [2] => 6728 [3] => 21963 [4] => 21165 [5] => 2145 [6] => 2246 [7] => 24321 [8] => 6118 [9] => 4232 [10] => 19700 [11] => 16103 [12] => 4267 [13] => 10084 [14] => 21597 [15] => 24639 [16] => 21976 [17] => 23950 )