สินค้าเหลือน้อย

1,500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12972' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18659,3991,2735,3646,3942,1324,1290,15958,18554,2255,9131,2382,4353,7899,6609,6614,13742,9194 Array ( [0] => 18659 [1] => 3991 [2] => 2735 [3] => 3646 [4] => 3942 [5] => 1324 [6] => 1290 [7] => 15958 [8] => 18554 [9] => 2255 [10] => 9131 [11] => 2382 [12] => 4353 [13] => 7899 [14] => 6609 [15] => 6614 [16] => 13742 [17] => 9194 )