สินค้าเหลือน้อย

6,700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12968' and ( pcharacter='143' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6244,5344,6586,7542,7723,1982,15712,6258,11227,7722,9439 Array ( [0] => 6244 [1] => 5344 [2] => 6586 [3] => 7542 [4] => 7723 [5] => 1982 [6] => 15712 [7] => 6258 [8] => 11227 [9] => 7722 [10] => 9439 )