สินค้าเหลือน้อย

6,700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12968' and ( pcharacter='143' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15712,6586,9439,7542,6258,6244,7722,11227,5344,1982,7723 Array ( [0] => 15712 [1] => 6586 [2] => 9439 [3] => 7542 [4] => 6258 [5] => 6244 [6] => 7722 [7] => 11227 [8] => 5344 [9] => 1982 [10] => 7723 )