สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12963' and ( pcharacter='35' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7553,7561,7556,7560,8777,12880,7555,13666,12881,7558,7554,10396,7557,14008,7559 Array ( [0] => 7553 [1] => 7561 [2] => 7556 [3] => 7560 [4] => 8777 [5] => 12880 [6] => 7555 [7] => 13666 [8] => 12881 [9] => 7558 [10] => 7554 [11] => 10396 [12] => 7557 [13] => 14008 [14] => 7559 )