สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12959' and ( pcharacter='117' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23105,11864,721,711,11389,718,11402,8645,23100,12251,12252,23249,23098,19145,12248,724,12749,23205 Array ( [0] => 23105 [1] => 11864 [2] => 721 [3] => 711 [4] => 11389 [5] => 718 [6] => 11402 [7] => 8645 [8] => 23100 [9] => 12251 [10] => 12252 [11] => 23249 [12] => 23098 [13] => 19145 [14] => 12248 [15] => 724 [16] => 12749 [17] => 23205 )