สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12958' and ( pcharacter='117' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18771,723,715,17831,12055,711,20597,18403,17589,12059,712,18453,11899,12248,21578,16293,19011,11386 Array ( [0] => 18771 [1] => 723 [2] => 715 [3] => 17831 [4] => 12055 [5] => 711 [6] => 20597 [7] => 18403 [8] => 17589 [9] => 12059 [10] => 712 [11] => 18453 [12] => 11899 [13] => 12248 [14] => 21578 [15] => 16293 [16] => 19011 [17] => 11386 )