สินค้าหมด

399 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12930' and ( pcharacter='484' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8834,5821,6053,6290,8833,6288,5819,5817,12935,6289,6052,6054,6055,6291,5822,3997,12926,5820 Array ( [0] => 8834 [1] => 5821 [2] => 6053 [3] => 6290 [4] => 8833 [5] => 6288 [6] => 5819 [7] => 5817 [8] => 12935 [9] => 6289 [10] => 6052 [11] => 6054 [12] => 6055 [13] => 6291 [14] => 5822 [15] => 3997 [16] => 12926 [17] => 5820 )