มีสินค้า

550 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12916' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23189,8445,12879,17221,17565,16820,17149,7727,7728,8083,16851,12346,11471,7009,20613,9357,15592,16858 Array ( [0] => 23189 [1] => 8445 [2] => 12879 [3] => 17221 [4] => 17565 [5] => 16820 [6] => 17149 [7] => 7727 [8] => 7728 [9] => 8083 [10] => 16851 [11] => 12346 [12] => 11471 [13] => 7009 [14] => 20613 [15] => 9357 [16] => 15592 [17] => 16858 )