สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12914' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14983,12615,5424,12095,18850,12623,4424,3363,14990,18321,12091,12613,8796,2484,17949,20326,18486,18480 Array ( [0] => 14983 [1] => 12615 [2] => 5424 [3] => 12095 [4] => 18850 [5] => 12623 [6] => 4424 [7] => 3363 [8] => 14990 [9] => 18321 [10] => 12091 [11] => 12613 [12] => 8796 [13] => 2484 [14] => 17949 [15] => 20326 [16] => 18486 [17] => 18480 )