สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12911' and ( pcharacter='259' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12903,12797,12796,14952,21525,19517,14951,11440,21116,13977,6273,14953,12910,12906,12054,15835,12907,12909 Array ( [0] => 12903 [1] => 12797 [2] => 12796 [3] => 14952 [4] => 21525 [5] => 19517 [6] => 14951 [7] => 11440 [8] => 21116 [9] => 13977 [10] => 6273 [11] => 14953 [12] => 12910 [13] => 12906 [14] => 12054 [15] => 15835 [16] => 12907 [17] => 12909 )