สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12907' and ( pcharacter='259' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12909,15318,12797,14952,12910,19517,11440,15835,21116,11462,21525,12054,12911,12903,13976,12796,12904,14953 Array ( [0] => 12909 [1] => 15318 [2] => 12797 [3] => 14952 [4] => 12910 [5] => 19517 [6] => 11440 [7] => 15835 [8] => 21116 [9] => 11462 [10] => 21525 [11] => 12054 [12] => 12911 [13] => 12903 [14] => 13976 [15] => 12796 [16] => 12904 [17] => 14953 )