สินค้าหมด

600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12903' and ( pcharacter='259' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12796,6273,11440,15318,12904,13976,13977,21525,12909,12797,11462,19517,12906,14951,12911,12910,15835,12054 Array ( [0] => 12796 [1] => 6273 [2] => 11440 [3] => 15318 [4] => 12904 [5] => 13976 [6] => 13977 [7] => 21525 [8] => 12909 [9] => 12797 [10] => 11462 [11] => 19517 [12] => 12906 [13] => 14951 [14] => 12911 [15] => 12910 [16] => 15835 [17] => 12054 )