สินค้าเหลือน้อย

2,200 BAHT
2750 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'12894' and ( pcharacter='145' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23000,10802,1106,12893,19400,11584,19370,19050,1102,22861,11581,3092,3581,8469,22999,2367,6724,12892 Array ( [0] => 23000 [1] => 10802 [2] => 1106 [3] => 12893 [4] => 19400 [5] => 11584 [6] => 19370 [7] => 19050 [8] => 1102 [9] => 22861 [10] => 11581 [11] => 3092 [12] => 3581 [13] => 8469 [14] => 22999 [15] => 2367 [16] => 6724 [17] => 12892 )