สินค้าเหลือน้อย

2,200 BAHT
2750 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'12894' and ( pcharacter='145' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2367,11581,11419,11582,1105,7926,19369,11583,23000,1102,22861,3583,10802,5517,10801,19373,22227,19370 Array ( [0] => 2367 [1] => 11581 [2] => 11419 [3] => 11582 [4] => 1105 [5] => 7926 [6] => 19369 [7] => 11583 [8] => 23000 [9] => 1102 [10] => 22861 [11] => 3583 [12] => 10802 [13] => 5517 [14] => 10801 [15] => 19373 [16] => 22227 [17] => 19370 )