สินค้าเหลือน้อย

700 BAHT
900 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'12892' and ( pcharacter='145' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24489,23490,23453,11582,8469,23000,12894,5708,10802,10801,3582,10345,7927,10805,22227,22448,22998,2367 Array ( [0] => 24489 [1] => 23490 [2] => 23453 [3] => 11582 [4] => 8469 [5] => 23000 [6] => 12894 [7] => 5708 [8] => 10802 [9] => 10801 [10] => 3582 [11] => 10345 [12] => 7927 [13] => 10805 [14] => 22227 [15] => 22448 [16] => 22998 [17] => 2367 )