สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'12889' and ( pcharacter='108' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4997,4104,4820,4809,819,12773,10005,9828,6971,6972,4573,4998,12226,4812,814,6748,21560,815 Array ( [0] => 4997 [1] => 4104 [2] => 4820 [3] => 4809 [4] => 819 [5] => 12773 [6] => 10005 [7] => 9828 [8] => 6971 [9] => 6972 [10] => 4573 [11] => 4998 [12] => 12226 [13] => 4812 [14] => 814 [15] => 6748 [16] => 21560 [17] => 815 )