สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'12889' and ( pcharacter='108' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1617,4806,3069,1056,9828,3862,10005,23362,4996,22869,4091,813,4999,12226,6972,4812,5828,12773 Array ( [0] => 1617 [1] => 4806 [2] => 3069 [3] => 1056 [4] => 9828 [5] => 3862 [6] => 10005 [7] => 23362 [8] => 4996 [9] => 22869 [10] => 4091 [11] => 813 [12] => 4999 [13] => 12226 [14] => 6972 [15] => 4812 [16] => 5828 [17] => 12773 )