สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'12889' and ( pcharacter='108' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1056,22230,3069,3068,815,22868,4814,4999,4807,4996,3924,1057,808,10430,4115,4573,5828,1181 Array ( [0] => 1056 [1] => 22230 [2] => 3069 [3] => 3068 [4] => 815 [5] => 22868 [6] => 4814 [7] => 4999 [8] => 4807 [9] => 4996 [10] => 3924 [11] => 1057 [12] => 808 [13] => 10430 [14] => 4115 [15] => 4573 [16] => 5828 [17] => 1181 )