สินค้าหมด

300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12884' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13615,6887,5144,4373,15501,21477,16501,20888,15504,17271,17273,22484,15443,10351,13492,1693,20881,12597 Array ( [0] => 13615 [1] => 6887 [2] => 5144 [3] => 4373 [4] => 15501 [5] => 21477 [6] => 16501 [7] => 20888 [8] => 15504 [9] => 17271 [10] => 17273 [11] => 22484 [12] => 15443 [13] => 10351 [14] => 13492 [15] => 1693 [16] => 20881 [17] => 12597 )