สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12880' and ( pcharacter='35' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7561,7559,7557,7556,10396,7554,7555,13666,14008,8777,12881,12963,7553,7560,7558 Array ( [0] => 7561 [1] => 7559 [2] => 7557 [3] => 7556 [4] => 10396 [5] => 7554 [6] => 7555 [7] => 13666 [8] => 14008 [9] => 8777 [10] => 12881 [11] => 12963 [12] => 7553 [13] => 7560 [14] => 7558 )