สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12880' and ( pcharacter='35' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8777,14008,7559,7554,12881,12963,7555,7558,7561,7553,13666,10396,7560,7557,7556 Array ( [0] => 8777 [1] => 14008 [2] => 7559 [3] => 7554 [4] => 12881 [5] => 12963 [6] => 7555 [7] => 7558 [8] => 7561 [9] => 7553 [10] => 13666 [11] => 10396 [12] => 7560 [13] => 7557 [14] => 7556 )