สินค้าหมด

350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12879' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20208,11186,11136,10418,7298,10415,12112,11973,5742,8446,21447,8937,21050,15214,12320,4884,11478,20784 Array ( [0] => 20208 [1] => 11186 [2] => 11136 [3] => 10418 [4] => 7298 [5] => 10415 [6] => 12112 [7] => 11973 [8] => 5742 [9] => 8446 [10] => 21447 [11] => 8937 [12] => 21050 [13] => 15214 [14] => 12320 [15] => 4884 [16] => 11478 [17] => 20784 )