พรีออเดอร์จำกัด

ปิดรับออเดอร์ 13 พ.ค. // สินค้ากำหนดวางจำหน่ายเดือนมิ.ย. 2561

5,150 BAHT
5850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12840' and ( pcharacter='94' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21063,7797,8945,11928,8429,14215,14216,14218,10280,13058,10237,11684,10911,12899,12745,19334,10079,7031 Array ( [0] => 21063 [1] => 7797 [2] => 8945 [3] => 11928 [4] => 8429 [5] => 14215 [6] => 14216 [7] => 14218 [8] => 10280 [9] => 13058 [10] => 10237 [11] => 11684 [12] => 10911 [13] => 12899 [14] => 12745 [15] => 19334 [16] => 10079 [17] => 7031 )