สินค้าเหลือน้อย

5,100 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12827' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1414,6133,20505,12975,13041,5226,20995,5247,12887,11022,4850,10175,16617,5800,10704,2145,4696,22045 Array ( [0] => 1414 [1] => 6133 [2] => 20505 [3] => 12975 [4] => 13041 [5] => 5226 [6] => 20995 [7] => 5247 [8] => 12887 [9] => 11022 [10] => 4850 [11] => 10175 [12] => 16617 [13] => 5800 [14] => 10704 [15] => 2145 [16] => 4696 [17] => 22045 )