สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12800' and ( pcharacter='179' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12801,4385,6829,4389,6237,4386,12888,3215,4387,4388,12807,4383,4380,6226,4382,4381,19652 Array ( [0] => 12801 [1] => 4385 [2] => 6829 [3] => 4389 [4] => 6237 [5] => 4386 [6] => 12888 [7] => 3215 [8] => 4387 [9] => 4388 [10] => 12807 [11] => 4383 [12] => 4380 [13] => 6226 [14] => 4382 [15] => 4381 [16] => 19652 )