สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12800' and ( pcharacter='179' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4383,19652,4380,6237,4387,12807,4388,6226,12888,4386,6829,4381,4385,3215,4382,12801,4389 Array ( [0] => 4383 [1] => 19652 [2] => 4380 [3] => 6237 [4] => 4387 [5] => 12807 [6] => 4388 [7] => 6226 [8] => 12888 [9] => 4386 [10] => 6829 [11] => 4381 [12] => 4385 [13] => 3215 [14] => 4382 [15] => 12801 [16] => 4389 )