มีสินค้า

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12790' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15442,22483,13488,11126,22476,2194,10793,7490,16637,10383,15440,5408,3980,6751,3182,7832,5889,12592 Array ( [0] => 15442 [1] => 22483 [2] => 13488 [3] => 11126 [4] => 22476 [5] => 2194 [6] => 10793 [7] => 7490 [8] => 16637 [9] => 10383 [10] => 15440 [11] => 5408 [12] => 3980 [13] => 6751 [14] => 3182 [15] => 7832 [16] => 5889 [17] => 12592 )