มีสินค้า

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12790' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3982,2061,3428,11924,6606,20886,24150,17271,16634,11126,15468,15503,20883,21478,11741,1697,21216,21522 Array ( [0] => 3982 [1] => 2061 [2] => 3428 [3] => 11924 [4] => 6606 [5] => 20886 [6] => 24150 [7] => 17271 [8] => 16634 [9] => 11126 [10] => 15468 [11] => 15503 [12] => 20883 [13] => 21478 [14] => 11741 [15] => 1697 [16] => 21216 [17] => 21522 )