สินค้าเหลือน้อย

250 BAHT
300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12784' and ( pcharacter='88' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1150,11497,13322,12045,12047,11142,12229,15403,11790,7378,13320,2275,10720,13308,11502,15940,13359,10524 Array ( [0] => 1150 [1] => 11497 [2] => 13322 [3] => 12045 [4] => 12047 [5] => 11142 [6] => 12229 [7] => 15403 [8] => 11790 [9] => 7378 [10] => 13320 [11] => 2275 [12] => 10720 [13] => 13308 [14] => 11502 [15] => 15940 [16] => 13359 [17] => 10524 )