สินค้าเหลือน้อย

250 BAHT
300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12784' and ( pcharacter='88' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15935,14617,15945,15395,16425,10550,18263,15946,18249,16961,14688,13305,14707,6891,15947,3964,13356,12530 Array ( [0] => 15935 [1] => 14617 [2] => 15945 [3] => 15395 [4] => 16425 [5] => 10550 [6] => 18263 [7] => 15946 [8] => 18249 [9] => 16961 [10] => 14688 [11] => 13305 [12] => 14707 [13] => 6891 [14] => 15947 [15] => 3964 [16] => 13356 [17] => 12530 )