มีสินค้า

250 BAHT
300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12784' and ( pcharacter='88' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20622,12520,4680,17822,16960,14705,11443,6009,12241,18245,5715,1628,18241,11399,3922,15402,13860,530 Array ( [0] => 20622 [1] => 12520 [2] => 4680 [3] => 17822 [4] => 16960 [5] => 14705 [6] => 11443 [7] => 6009 [8] => 12241 [9] => 18245 [10] => 5715 [11] => 1628 [12] => 18241 [13] => 11399 [14] => 3922 [15] => 15402 [16] => 13860 [17] => 530 )