สินค้าหมด

250 BAHT
300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12782' and ( pcharacter='88' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15421,12236,309,13295,13283,13342,1628,574,12529,16157,13285,10323,13861,16421,16963,10720,566,12515 Array ( [0] => 15421 [1] => 12236 [2] => 309 [3] => 13295 [4] => 13283 [5] => 13342 [6] => 1628 [7] => 574 [8] => 12529 [9] => 16157 [10] => 13285 [11] => 10323 [12] => 13861 [13] => 16421 [14] => 16963 [15] => 10720 [16] => 566 [17] => 12515 )