สินค้าหมด

250 BAHT
300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12782' and ( pcharacter='88' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12525,10991,15953,10620,4891,15409,10331,12520,18242,4899,12456,16964,20631,18787,7366,1152,12529,16744 Array ( [0] => 12525 [1] => 10991 [2] => 15953 [3] => 10620 [4] => 4891 [5] => 15409 [6] => 10331 [7] => 12520 [8] => 18242 [9] => 4899 [10] => 12456 [11] => 16964 [12] => 20631 [13] => 18787 [14] => 7366 [15] => 1152 [16] => 12529 [17] => 16744 )