สินค้าหมด

250 BAHT
300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12782' and ( pcharacter='88' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11790,10338,17823,14690,21126,13306,570,6011,6000,20623,13344,15411,15942,12528,14696,4896,20626,12046 Array ( [0] => 11790 [1] => 10338 [2] => 17823 [3] => 14690 [4] => 21126 [5] => 13306 [6] => 570 [7] => 6011 [8] => 6000 [9] => 20623 [10] => 13344 [11] => 15411 [12] => 15942 [13] => 12528 [14] => 14696 [15] => 4896 [16] => 20626 [17] => 12046 )