สินค้าเหลือน้อย

200 BAHT
250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12781' and ( pcharacter='88' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3075,18258,5886,12244,11493,13313,7226,19366,15401,6018,13355,12448,4296,19362,15418,15431,13283,14683 Array ( [0] => 3075 [1] => 18258 [2] => 5886 [3] => 12244 [4] => 11493 [5] => 13313 [6] => 7226 [7] => 19366 [8] => 15401 [9] => 6018 [10] => 13355 [11] => 12448 [12] => 4296 [13] => 19362 [14] => 15418 [15] => 15431 [16] => 13283 [17] => 14683 )