สินค้าเหลือน้อย

200 BAHT
250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12781' and ( pcharacter='88' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15424,15401,16178,13336,17491,2272,15421,16959,18250,15947,15400,1634,20622,17482,16616,12511,12530,16420 Array ( [0] => 15424 [1] => 15401 [2] => 16178 [3] => 13336 [4] => 17491 [5] => 2272 [6] => 15421 [7] => 16959 [8] => 18250 [9] => 15947 [10] => 15400 [11] => 1634 [12] => 20622 [13] => 17482 [14] => 16616 [15] => 12511 [16] => 12530 [17] => 16420 )