สินค้าหมด

500 BAHT
650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12776' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7438,21724,23759,3622,15778,507,2675,9379,3484,2733,8362,702,2994,2813,7346,5690,7745,3161 Array ( [0] => 7438 [1] => 21724 [2] => 23759 [3] => 3622 [4] => 15778 [5] => 507 [6] => 2675 [7] => 9379 [8] => 3484 [9] => 2733 [10] => 8362 [11] => 702 [12] => 2994 [13] => 2813 [14] => 7346 [15] => 5690 [16] => 7745 [17] => 3161 )