สินค้าหมด

1,800 BAHT
2200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12774' and ( pcharacter='469' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16089,16091,16090,16092,23638,23620,23622,16088 Array ( [0] => 16089 [1] => 16091 [2] => 16090 [3] => 16092 [4] => 23638 [5] => 23620 [6] => 23622 [7] => 16088 )