มีสินค้า

150 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12773' and ( pcharacter='108' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7063,5828,6748,4806,811,4104,1058,3862,10430,21560,10005,12889,225,10330,4814,1181,5856,3071 Array ( [0] => 7063 [1] => 5828 [2] => 6748 [3] => 4806 [4] => 811 [5] => 4104 [6] => 1058 [7] => 3862 [8] => 10430 [9] => 21560 [10] => 10005 [11] => 12889 [12] => 225 [13] => 10330 [14] => 4814 [15] => 1181 [16] => 5856 [17] => 3071 )