มีสินค้า

120 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12773' and ( pcharacter='108' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6748,226,3862,12889,4814,810,22230,5207,4806,225,10330,4104,815,1053,4996,3071,811,4805 Array ( [0] => 6748 [1] => 226 [2] => 3862 [3] => 12889 [4] => 4814 [5] => 810 [6] => 22230 [7] => 5207 [8] => 4806 [9] => 225 [10] => 10330 [11] => 4104 [12] => 815 [13] => 1053 [14] => 4996 [15] => 3071 [16] => 811 [17] => 4805 )