พรีออเดอร์

.

2,900 BAHT
3400 BAHT
พรีออเดอร์

Blu-ray release of live held at Saitama Arena on February 9, 2014.

q select pid from dex_product where pid<>'1273' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1261,4594,1275,24074,4057,24195,7661,23909,1241,24203,24605,2770,9747,2772,6715,22986,24210,2775 Array ( [0] => 1261 [1] => 4594 [2] => 1275 [3] => 24074 [4] => 4057 [5] => 24195 [6] => 7661 [7] => 23909 [8] => 1241 [9] => 24203 [10] => 24605 [11] => 2770 [12] => 9747 [13] => 2772 [14] => 6715 [15] => 22986 [16] => 24210 [17] => 2775 )