พรีออเดอร์

.

2,900 BAHT
3400 BAHT
พรีออเดอร์

Blu-ray release of live held at Saitama Arena on February 9, 2014.

q select pid from dex_product where pid<>'1273' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24655,1287,1280,4059,1660,12994,6714,7661,2774,9317,2865,24212,2775,3338,24598,4056,20225,2086 Array ( [0] => 24655 [1] => 1287 [2] => 1280 [3] => 4059 [4] => 1660 [5] => 12994 [6] => 6714 [7] => 7661 [8] => 2774 [9] => 9317 [10] => 2865 [11] => 24212 [12] => 2775 [13] => 3338 [14] => 24598 [15] => 4056 [16] => 20225 [17] => 2086 )