สินค้าเหลือน้อย

300 BAHT
add to cart

New single release including 2 titles.

q select pid from dex_product where pid<>'1269' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2594,4731,2775,1857,24212,4608,1901,6719,23082,3002,1896,3551,7794,22424,3278,24243,4725,1280 Array ( [0] => 2594 [1] => 4731 [2] => 2775 [3] => 1857 [4] => 24212 [5] => 4608 [6] => 1901 [7] => 6719 [8] => 23082 [9] => 3002 [10] => 1896 [11] => 3551 [12] => 7794 [13] => 22424 [14] => 3278 [15] => 24243 [16] => 4725 [17] => 1280 )