พรีออเดอร์

.

599 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์

Solo CD features Hanayo Koizumi (Yurika Kubo) from "Love Live!"

q select pid from dex_product where pid<>'1265' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24603,4451,23079,12995,24979,4453,4589,3680,24209,3548,2762,22507,3281,1255,6699,3545,24963,4590 Array ( [0] => 24603 [1] => 4451 [2] => 23079 [3] => 12995 [4] => 24979 [5] => 4453 [6] => 4589 [7] => 3680 [8] => 24209 [9] => 3548 [10] => 2762 [11] => 22507 [12] => 3281 [13] => 1255 [14] => 6699 [15] => 3545 [16] => 24963 [17] => 4590 )