สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12507' and ( pcharacter='267' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14058,17526,17523,16284,13553,17527,17524,18375,19945,12870,21955,20581,17858,14057,12531,17528,5081,17525 Array ( [0] => 14058 [1] => 17526 [2] => 17523 [3] => 16284 [4] => 13553 [5] => 17527 [6] => 17524 [7] => 18375 [8] => 19945 [9] => 12870 [10] => 21955 [11] => 20581 [12] => 17858 [13] => 14057 [14] => 12531 [15] => 17528 [16] => 5081 [17] => 17525 )