สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12507' and ( pcharacter='267' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13553,20581,17526,19945,18375,12870,16284,17523,5081,17858,17529,17524,14058,14056,5080,20582,16228,14057 Array ( [0] => 13553 [1] => 20581 [2] => 17526 [3] => 19945 [4] => 18375 [5] => 12870 [6] => 16284 [7] => 17523 [8] => 5081 [9] => 17858 [10] => 17529 [11] => 17524 [12] => 14058 [13] => 14056 [14] => 5080 [15] => 20582 [16] => 16228 [17] => 14057 )