สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12503' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2172,14514,14084,13876,1825,2196,20090,20168,21771,24397,2202,95,2205,22987,22668,1790,22264,37 Array ( [0] => 2172 [1] => 14514 [2] => 14084 [3] => 13876 [4] => 1825 [5] => 2196 [6] => 20090 [7] => 20168 [8] => 21771 [9] => 24397 [10] => 2202 [11] => 95 [12] => 2205 [13] => 22987 [14] => 22668 [15] => 1790 [16] => 22264 [17] => 37 )