สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12503' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10873,2210,18126,1822,5115,9110,21847,8041,7855,20981,9579,9978,5009,18704,19822,21253,14092,16215 Array ( [0] => 10873 [1] => 2210 [2] => 18126 [3] => 1822 [4] => 5115 [5] => 9110 [6] => 21847 [7] => 8041 [8] => 7855 [9] => 20981 [10] => 9579 [11] => 9978 [12] => 5009 [13] => 18704 [14] => 19822 [15] => 21253 [16] => 14092 [17] => 16215 )