สินค้าหมด

10,800 BAHT
13500 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'12294' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15185,13002,15588,2337,7791,1020,11518,2331,770,4116,776,8965,15583,6749,19355,1165,1161,3594 Array ( [0] => 15185 [1] => 13002 [2] => 15588 [3] => 2337 [4] => 7791 [5] => 1020 [6] => 11518 [7] => 2331 [8] => 770 [9] => 4116 [10] => 776 [11] => 8965 [12] => 15583 [13] => 6749 [14] => 19355 [15] => 1165 [16] => 1161 [17] => 3594 )