สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart

Features two character songs and mini audio drama.

q select pid from dex_product where pid<>'1229' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24658,1684,25003,1226,1244,24978,4435,2766,10268,2768,4610,2762,2593,6698,1897,23079,5087,1237 Array ( [0] => 24658 [1] => 1684 [2] => 25003 [3] => 1226 [4] => 1244 [5] => 24978 [6] => 4435 [7] => 2766 [8] => 10268 [9] => 2768 [10] => 4610 [11] => 2762 [12] => 2593 [13] => 6698 [14] => 1897 [15] => 23079 [16] => 5087 [17] => 1237 )