สินค้าเหลือน้อย

900 BAHT
1500 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'12233' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3098,3089,1137,5058,4328,3125,10014,5085,4778,1128,7245,4247,223,10240,22226,5268,6741,433 Array ( [0] => 3098 [1] => 3089 [2] => 1137 [3] => 5058 [4] => 4328 [5] => 3125 [6] => 10014 [7] => 5085 [8] => 4778 [9] => 1128 [10] => 7245 [11] => 4247 [12] => 223 [13] => 10240 [14] => 22226 [15] => 5268 [16] => 6741 [17] => 433 )