สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
1500 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'12233' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,434,433,223,3060,1629,1121,1128,8133,4574,4247,1136,10342,18648,6098,1113,1127,22226,22557 Array ( [0] => 434 [1] => 433 [2] => 223 [3] => 3060 [4] => 1629 [5] => 1121 [6] => 1128 [7] => 8133 [8] => 4574 [9] => 4247 [10] => 1136 [11] => 10342 [12] => 18648 [13] => 6098 [14] => 1113 [15] => 1127 [16] => 22226 [17] => 22557 )