สินค้าหมด

500 BAHT
600 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'12231' and ( pcharacter='96' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10075,10074,10773,6738,5267,2291,2295,2017,2699,222,7071,7067,2297,12896,12897,2288,7065,2018 Array ( [0] => 10075 [1] => 10074 [2] => 10773 [3] => 6738 [4] => 5267 [5] => 2291 [6] => 2295 [7] => 2017 [8] => 2699 [9] => 222 [10] => 7071 [11] => 7067 [12] => 2297 [13] => 12896 [14] => 12897 [15] => 2288 [16] => 7065 [17] => 2018 )