สินค้าหมด

500 BAHT
600 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'12231' and ( pcharacter='96' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7480,6737,2291,2293,10773,222,10601,12897,10074,2295,2288,12239,2287,5267,6738,6739,2286,2290 Array ( [0] => 7480 [1] => 6737 [2] => 2291 [3] => 2293 [4] => 10773 [5] => 222 [6] => 10601 [7] => 12897 [8] => 10074 [9] => 2295 [10] => 2288 [11] => 12239 [12] => 2287 [13] => 5267 [14] => 6738 [15] => 6739 [16] => 2286 [17] => 2290 )