พรีออเดอร์

.

1,700 BAHT
2000 BAHT
พรีออเดอร์

Features unpublished jacket illustration.

q select pid from dex_product where pid<>'12142' and ( pcharacter='100' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1447,9790,1441,20302,14845,14837,14836,1686,1685,1444,1341,1445,14841,14831,1449,2421,2422,2426 Array ( [0] => 1447 [1] => 9790 [2] => 1441 [3] => 20302 [4] => 14845 [5] => 14837 [6] => 14836 [7] => 1686 [8] => 1685 [9] => 1444 [10] => 1341 [11] => 1445 [12] => 14841 [13] => 14831 [14] => 1449 [15] => 2421 [16] => 2422 [17] => 2426 )