พรีออเดอร์

.

1,700 BAHT
2000 BAHT
พรีออเดอร์

Features unpublished jacket illustration.

q select pid from dex_product where pid<>'12142' and ( pcharacter='100' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2424,2429,14841,12290,14848,1422,1446,1443,14847,1726,1416,14836,1447,1444,1685,1441,21799,1686 Array ( [0] => 2424 [1] => 2429 [2] => 14841 [3] => 12290 [4] => 14848 [5] => 1422 [6] => 1446 [7] => 1443 [8] => 14847 [9] => 1726 [10] => 1416 [11] => 14836 [12] => 1447 [13] => 1444 [14] => 1685 [15] => 1441 [16] => 21799 [17] => 1686 )