สินค้าหมด

2,600 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'12039' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1169,11714,4249,1165,4157,1161,5060,15584,4330,1157,2333,15905,4257,4256,13673,9438,1155,12999 Array ( [0] => 1169 [1] => 11714 [2] => 4249 [3] => 1165 [4] => 4157 [5] => 1161 [6] => 5060 [7] => 15584 [8] => 4330 [9] => 1157 [10] => 2333 [11] => 15905 [12] => 4257 [13] => 4256 [14] => 13673 [15] => 9438 [16] => 1155 [17] => 12999 )